EN DESMESURAO único amor que existe

Eterno amante soy de eterna amada
Quevedo


En realidade, como todos os grandes amantes,
síntese arrebatados <máis alá do ben e do mal>
nunha especie de trascendencia das nosas comúns
condicións nun absoluto indecíbel, cincompatíbel
coas leis do mundo, pero que experimentan
como <máis real que este mundo>.
                                                           Denis de Rougemont

nós queremos, e teremos, o máis alá en vida
                                       Breton


Eterno amante son de tenra amada
do que non existe amor inconcebíbel
o que nos axita máis que un cataclismo
o que nos quita o alento
sen darnos aínda a morte
e que fai sentir en vida o máis alá
o amor extenuante en desmesura
único amor que existe 
e merece tal nome.


Todo a ti
A boca violeta. Claudio Rodríguez Fer

Fotografía: Primavera, de Erwin Blumfeld

Comentarios

Publicacións populares