COÑECEMENTO NOS TEUS OLLOS

Daltónica

Hai unha distancia nas nosas palabras
Hai unha distancia e doe e
Todos os cabalos do rei
Todos os homes do rei, bo, non puideron
Non, non puideron volver armalo
Así que espera
Si, esperarei

Hai un coñecemento nos teus ollos
Hai unha verdade detrás das miñas mentiras e
Todos os nosos planetas, todos nacidos nunha fila
E nada, nin as nosas estrelas, os signos poderían mostrarnos o que depara o futuro
Entón, espera
Si, esperarei


Estiven espertando con pesadelos 
Estiven camiñando cos xeonllos trementes e
síntome daltónica cando estou contigo
Non hai remedio para o meu ton de azul
Así que, espera
Si, eu esperarei

Colour Blind

There's a distance in our words
There's a distance and it hurts and
All the king's horses
All the king's men, well, couldn't
No, they couldn't put it back together again
So wait
Yes, I'll wait


There's a knowing in your eyes
There's a truth behind my lies and
All of our planets, all born in a row
And nothing, not our stars signs could show us what the future holds
So, wait
Yes, I'll wait

Been waking with bad dreams
Been walking with shaky knees and
I feel colourblind when I'm with you
There's no remedy for my shade of blue
So, wait
Yes, I'll wait

Fotografías
© Andrew Kaineder , © The Wylde  e © Instagram Indigo Sparke

Indigo Sparke (Echo) 2021

Comentarios