PENSAMENTO CREPUSCULAR


Outono

Viñas secas, vellos arbres, ven a noite...
Ponte pequeno, corre a auga, costentas ribeiras...
Vello camiño, flaco cabalo, vento vendaval...
E ao poñerse o sol
amor perdido, acolá lonxe, ninguén sabe.

秋思

枯藤 老樹 昏 鴉
 古道 西風 瘦馬
 夕陽西下
 斷腸 人 在 天涯
 小橋 流水 人家

Adaptación do poema Pensamentos de outono, de Ma Zhiyuan ( 1250-1321), por Álvaro Cunqueiro.
Fotografías de © Don Hong-Oai


Comentarios