EFEMÉRIDE/ÁNXEL FOLEO 11 de agosto de 1903 nacía na cidade de Lugo Ánxel Fole Sánchez, escritor galego de recoñecidas historias literarias, moitas delas de crara raigame oral, que nos achegan á vida nas aldeas dos vales e montañas lugueses en tempos de cambios. O rural comezaba a fuxir cara ó urbano.


Comentarios