UN LUGAR CALADO

 

Enterro dun neno


O teu cadaleito parecía irreal,
decorado como pastel de vodas.

Escollín con coidado a roupa do teu enterro,
a túa camisa a raias favorita,

o teu pantalón de algodón.
Cheiraba a fume de madeira, a outubro,

tamén tiñan o teu propio cheiro.
Escollín unha bufanda de la tecida,

morna e lanudiña para ti. Fai
tanto frío aí na escuridade.

Non entra ningunha luz que che ensine
os camiños das aves silvestres

os nomes das flores,
os peixes, as criaturas.

Seguirás ignorante
do sol e os seus traballos,

o meu cordeiro, a miña tenreira, a miña gatafornela,
o meu cachorrro, o meu cabuxo, o meu pitiño,

o meu mamantón, o meu poldro. Faría virar
o tempo para atrás, poñeríache de novo

dentro do meu ventre, a túa gorida amniótica,
para facerche virar aínda máis atrás

a través de nove meses de crecemento
ata o momento mesmo da túa semente

cando escolliches ser carne,
palabra dentro de min.

Cancelaría o banquete de amor,
a ardente noite da túa concepción.

Viaxaría soa
a un lugar calado e mofoso,

gotexarías de min cara á terra
pinga a pinga relucente e vermella.


Child burial

 

Your coffin looked unreal,
fancy as a wedding cake.

I chose your grave clothes with care,
your favourite stripey shirt,

your blue cotton trousers.
They smelt of woodsmoke, of October,

your own smell there too.
I chose a gansy of handspun wool,

warm and fleecy for you. It is
so cold down in the dark.

No light can reach you and teach you
the paths of wild birds,

the names of the flowers,
the fishes, the creatures.

Ignorant you must remain
of the sun and its work,

my lamb, my calf, my eaglet,
my cub, my kid, my nestling,

my suckling, my colt. I would spin
time back, take you again

within my womb, your amniotic lair,
and further spin you back

through nine waxing months
to the split seeding moment

you chose to be made flesh,
word within me.

I’d cancel the love feast
the hot night of your making.

I would travel alone
to a quiet mossy place,

you would spill from me into the earth
drop by bright red drop.

Paula Meehan

Imaxes: Esculturas do cemiterio de Budapest e de George Mine.

Comentarios