ESA TRISTE CANCIÓN

Hai moito tempo
 

Nunha casa na que estiven cando mozo
Mirei por unha porta entreaberta.
Un vello cantaba "Long ago and far away"
A un cabalo de madeira. Era o avó dun amigo
Que perdera no mar o seu fillo primoxénito
Había medio século
No naufraxio dun barco cun nome que non lembro.

Cada vez que escoito esa triste canción
Retorno a aquela casa, á mesma porta.
Unha muller tírame da manga.
"Vaite", dime, "Déixao en paz."
Aínda que cante, xa non está alí.
O cabalo abala coma o mar.
O mar está por todas partes
E o cuarto é borrasca e choiva

Long Ago

In a house I visited when I was young
I looked in through a partly opened door.
An old man sang "Long Ago and Far Away"
To a rocking-horse, a friend's grandfather
Whose first-born sun was lost at sea
Half-a-century before
In a ship whose name I have forgotten.

Whenever that sad song is played or sung
I'm in that house again, by that same door.
A woman tugs my sleeve. "Come away,"
She says. "Leave him alone."
He sings, but he's non longer there.
The rocking-horse is rocking like the sea.
Ocean is everywhere
And the room is wind and rain.

Dante's drum-kit
Douglas Dunn

Tradución ao galego: María D. Armental

Pinturas de Vincent van Gogh

Comentarios

Publicacións populares