A VIDA XACE

Ecce puer

Do escuro pasado
Nace un neno;
De gozo e de pesar
O meu corazón desgárrase.

Tranquila no seu berce
A vida xace.
Que o amor e a piedade
Abran os seus ollos!

Nova vida exhálase
Sobre o cristal;
O mundo que non era
Énchese de existencia.

Un neno dorme:
Un ancián partiu.
Oh pai abandonado
Perdoa ao teu fillo!

Ecce puer

Of the dark past
A child is born;
With joy and grief
My heart is torn.

Calm in his cradle
The living lies.
May love and mercy
Unclose his eyes!

Young life is breathed
On the glass;
The world that was not
Comes to pass.

A child is sleeping:
An old man gone.
O, father forsaken,
Forgive your son!

.
James Joyce

Comentarios

Publicacións populares