IMAXES DO VAL


 
Ponte de madeira sobre o río Quiroga. 1880. Debuxo de D.T. Ávila.


Construcción da ponte sobre o Sil para o  ferrocarril en Sequeiros. Finais do século XIX. Fotografía de Jean Laurent.

Estación de Soldón-Sequeiros, en 1954. Arquivo de Vicente Garrido Moreno. Museo del Ferrocarril.

A rúa principal de Quiroga nunha data sen  determinar.

Comentarios