FLORES RENOVADAS

 


PORQUE HAN CHEGAR CLARÍSIMAS ALBADAS,

estoupidos de luz branca e vermella,
porque na patria nosa —triste e vella—
han romper altas flores renovadas,
porque han chegar froitíferas anadas,
primaveras que esfende nova rella,
porque ha morrer a noite que se espella
nos ollos fríos e augas encoradas,
porque as montañas han soar co canto
de milleiros de gaitas e tambores,
porque esta terra non terá señores,
meu compañeiro, non che fago pranto,
pois escrito has de vir nos resplandores
do novo día que buscabas tanto.


Elexía sen pranto
Darío Xohán Cabana

Pinturas de © David Schnell

Comentarios

Publicacións populares