BAIXO A CHOIVA

Choiva

Con grosas​​ pinceladas de tinta o ceo​​ énchese​​ de choiva.
Finxe buscar abrigo pero en segredo reza para que caia máis choiva.

Por encima do eco da auga, oio unha voz que di o meu nome.
Ninguén se move na cidade, baixo a choiva máis lixeira e leve.

As páxinas do meu caderno empápanse, despois retorcense. Escribín:
“Os yoguis abriron a boca durante horas para beber a choiva.”

O ceo é un tazón de auga escura, que che lava a cara.
A xanela treme; o vidro líquido podería converterse en cachizas de choiva.

Son un tazón escuro, que espera que o enchan.
Se abro a boca agora, podería afogarme na choiva.

Kazim Ali
Fotografías de Raul Palha

Comentarios

Publicacións populares