EN ONDAS DE PRACER


É platónico

É platónico
Platónico, mentira

Ansío
a plenitude
da túa lingua
facéndome
estalar
en ondas de pracer
cando escurece

Empapando todo o meu soño

It´s platonic

It´s platonic
Platonic my eye,

I yearn
for the fulness
of your tongue
making me
burst forth
pleasure after pleasure
after dark

Soaking all my dream

Rita Ann Higgins

Fotogramas do filme Breakfast at Tiffany's (1961), dirixida por Blake Edwards. 

Comentarios

Publicacións populares