HABÍA UNHA VEZ UN ABADE

Miña avoa boa

—Miña avoa boa,
o conto lilailo da poncela loira?

—Había unha vez un abade, 
e titiridalle,
e titiridalle.

—Miña avoa boa,
o da Virxe azul da albariña rosa!
—Había unha vez un abade, 
e titiridalle,
e titiridalle.

—Miña avoa boa,
o vello romance da princesa moura!

—Había unha vez un abade, 
e titiridalle,
e titiridalle.

Os relembros
Emilio Pita
Fotografía: Freepik

Comentarios

Publicacións populares