PRA TE ARROLAR

 

Cantar do berce


Baixo do branco luar

logo adormecen as flores;

antr'as folliñas repousan

os paxaros voadores.

Durme, amor dos meus amores.


Nas ponlas dos abeneiros,

toleirón, devagariño,

vai dicindo unha cantiga,

pra te arrolar, o ventiño.

Durme, durme, meu meniño.


Johan Viqueira

Pintura de William-Adolphe Bouguereau


Comentarios

Publicacións populares